Søk Rødliste Med rammer

Salticidae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

10

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Ballus chalybeius flathopper NT B1a((i))b(iii) S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Marpissa muscosa giganthopper VU B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Myrmarachne formicaria maurhopper VU D2 Fl K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Pellenes tripuncatus VU D2 Fl K SA PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Phlegra fasciata stripehopper NT B1a((i))b(iii) Ky SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Salticus zebraneus harlekinsebrahopper NT B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Sitticus distinguendus sanddynehopper VU B2a(i,ii)b(iii) Ky SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Sitticus inexpectus DD Ky SA PåH Edderkoppdyr
Sitticus saltator springhopper NT B2a((i))b(iii) Ky Ko PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Talavera aequipes solhopper VU D2 Ky K Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr