Søk Rødliste Med rammer

Poaceae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

24

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Aira caryophyllea hvitsmyle VU D2 B S Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Anisantha sterilis sandfaks EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) B K PåH Kjent Karplanter (Norge)
Anisantha tectorum takfaks EN B1a(ii)b(iii,iv,v)+2a(ii)b(iii,iv,v) B Ko PåH Antatt Kjent Karplanter (Norge)
Arctagrostis latifolia russegras NT B1b(iii)+2b(iii) V SA PåH Kjent Karplanter (Norge)
Arctophila fulva hengegras CR D1 L Kjent Karplanter (Norge)
Aristavena setacea bustsmyle VU A3c V Ky K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Catabrosa aquatica kildegras NT A2abc+3c; B2a((i))b(i,ii,iii,iv) F V Fl K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Cinna latifolia huldregras NT A2c+3c Fl S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Karplanter (Norge)
Corynephorus canescens sandskjegg VU D2 Ky Ko PåH Kjent Karplanter (Norge)
Elymus fibrosus russekveke EN B1a(i)b(ii,iii,iv,v)+2a(i)b(ii,iii,iv,v) Fl PåH Kjent Karplanter (Norge)
Glyceria declinata buesøtgras EN B1a(i)b(i,ii,iii,iv,v)+2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) Fl K PåH Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Glyceria lithuanica skogsøtgras VU B2a((i))b(ii,iii,iv,v) Fl S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Glyceria notata sprikesøtgras EN B1a(i,ii)b(ii,iii)+2a(i,ii)b(ii,iii); D1 V Fl Å K PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Hierochloë hirta elvemarigras NT A2bc+3c; B2b(i,ii,iii,iv) F Fl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Phippsia algida snøgras VU A3c A Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Phippsia concinna sprikesnøgras VU A3c A Kl Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Phleum phleoides smaltimotei EN B1a(i)b(i,ii,iii,iv,v)+2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) B PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Poa ×jemtlandica jemtlandsrapp NT A3c I A Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Karplanter (Norge)
Poa bulbosa løkrapp EN B2a(ii)b(iii) B PåH Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Poa lindebergii knutshørapp VU A2abc+3c A Kl Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Puccinellia finmarchica finnmarkssaltgras VU D2 F Ky PåH Kjent Karplanter (Norge)
Sesleria caerulea svenskegras islandsgras CR D1 B PåH Kjent Karplanter (Norge)
Trisetum subalpestre kveinhavre EN B1a(i,ii)b(ii,iii,iv,v)+2a(i,ii)b(ii,iii,iv,v); C1 Fl B An Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Vulpia bromoides ekornsvingel CR B1b(iii)c(v) B K PåH Kjent Karplanter (Norge)