Søk Rødliste Med rammer

Plantae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

640

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Andreaea crassinervia svasotmose DD B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Anomobryum concinnatum spiss-stråmose DD Fl B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Anthoceros agrestis svartnål DD Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Antithamnion cruciatum knippehavdun DD Alger
Archidium alternifolium sporemose NT B2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Arctoa anderssonii svøpjøkelmose VU D1 B A Kl Kjent Moser
Atractylocarpus alpinus sylmose EN C2a(i) B Kl PåH Kjent Kjent Moser
Bartramia breviseta strunkkulemose DD A Ukj Kjent Moser
Bryum blindii klumpvrangmose NT D1 K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum bornholmense storknollvrangmose DD Å K PåH Kjent Kjent Moser
Bryum calophyllum holtannvrangmose NT D1 Fl A PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum funkii knoppvrangmose DD Å K Ukj Kjent Moser
Bryum longisetum storsporevrangmose NT D1 V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum marratii dynevrangmose DD Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum oblongum pærevrangmose DD Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum riparium kantknollvrangmose VU D1 Fl B PåH Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum ruderale åkerknollvrangmose DD Å K PåH Kjent Moser
Bryum sauteri småknollvrangmose DD Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum subapiculatum kuleknollvrangmose NT D1 Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum turbinatum klokkevrangmose VU D1 V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum uliginosum sipevrangmose DD V Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum warneum havvrangmose DD Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum wrightii blodvrangmose NT D1 B A PåH Kjent Kjent Moser
Campylopus brevipilus oddsåtemose VU A3c; C1+2a(i) K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Campylopus pyriformis torvsåtemose VU C2a(i) V K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Ceramium deslongchampsii EN D1 M PåH Kjent Alger
Chaetonema irregulare DD L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Alger
Chara aculeolata piggkrans hårpiggkrans NT B2a(i); C1; D1 L Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chara aspera bustkrans NT B2a(i); C1 M L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chara baltica grønnkrans EN B1a(i,ii)b(i)+2a(i,ii)b(i) M F PåH Kjent Kjent Kjent Alger
Chara braunii barkløs småkrans EN B1a(i)b(i,ii)+2a(i)b(i,ii) M L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chara canescens hårkrans EN B2a(i)b(ii) M F PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chara contraria gråkrans VU B1a(i)b(ii)+2a(i)b(ii) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chara hispida bredtaggkrans NT B2a(i); C1 L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chara polyacantha hårpiggkrans EN C1 L PåH Kjent Kjent Alger
Chara rudis smaltaggkrans EN C2a(i) L PåH Fo Antatt Antatt Alger
Chara strigosa stivkrans NT A2c+3c+4c; B2a(i); C1; D1 L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chara tomentosa rødkrans CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) L PåH Fo Kjent Kjent Alger
Chara vulgaris stinkkrans EN C1+2a(i) L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chondria dasyphylla DD M PåH Alger
Cinclidium arcticum fjellgittermose VU D1 V A Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Cleistocarpidium palustre hattfaksmose DD K PåH Kjent Kjent Moser
Cnestrum glaucescens tundramyggmose DD B A Ukj Kjent Kjent Moser
Coccomyxa astericola DD Alger
Codium vermilara DD M Alger
Coleochaete conchata DD L PåH Fo Alger
Coleochaete divergens DD L PåH Alger
Coleochaete sieminskiana DD L PåH Fo Alger
Dicranella humilis nuddgrøftemose DD Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Dicranum angustum grassigd VU C1 V A PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Moser
Dicranum viride stammesigd NT D1 S PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Discelium nudum flaggmose NT C2a(i) Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Distichium hagenii polarplanmose EN D1 A In An Kjent Moser
Entosthodon muhlenbergii bråtekoppmose CR C2a(i); D1 K PåH Kjent Moser
Fissidens crassipes elvelommemose CR C2a(i); D1 L PåH Kjent Moser
Fissidens exilis grøftelommemose NT C2a(i) S K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Fissidens gracilifolius pyslommemose VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Fissidens polyphyllus bekkelommemose EN D1 L PåH Fo Kjent Kjent Moser
Fissidens pusillus grannlommemose VU C2a(i) L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Gelidium pusillum smal agaralge DD Alger
Glyphomitrium daviesii øygardsmose NT D1 B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Grimmia arenaria broddknausing DD B Ukj Kjent Moser
Grimmia laevigata fjordknausing VU C2a(i) B K PåH Kjent Kjent Kjent Moser
Grimmia plagiopodia fugleknausing EN D1 B Ukj Kjent Kjent Moser
Hildenbrandia crouaniorum DD Alger
Kiaeria riparia brefrostmose VU D1 V A Ukj Kjent Kjent Moser
Lamprothamnium papulosum vormglattkrans EN B1a(i)b(iv)+2a(i)b(iv); C2a(i) M PåH Fo Kjent Kjent Alger
Lithothamnion corallioides korallmergel DD Alger
Mougeotia mysorensis DD L PåH Fo Alger
Mougeotia olivacea DD L PåH Kjent Alger
Nitella confervacea dvergglattkrans EN B1a(i,ii)b(ii)+2a(i,ii)b(ii) M L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Nitella flexilis glansglattkrans NT A2c; B2a(i); D1 M L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Nitella gracilis skjørglattkrans VU A4c; C1+2a(i,ii) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Nitella mucronata broddglattkrans VU C1 L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Nitella translucens blankglattkrans CR B1a(i)b(iv)+2a(i)b(iv) L PåH Fo Kjent Kjent Alger
Oreoweisia torquescens skrentmose DD A Ukj Kjent Moser
Osmundea pinnatifida pepperalge DD M Alger
Phaeoceros carolinianus gulnål DD Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Phymatolithon calcareum buttgreinet mergel DD Alger
Physcomitrella patens muddermose NT B2a((i))b(iii); D1 L K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Plagiomnium curvatulum fjellfagermose DD A Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Pleuridium acuminatum snerpfaksmose EN C2a(i) K PåH Kjent Kjent Kjent Moser
Pohlia andrewsii krokknoppnikke VU D1 A Ukj Kjent Kjent Moser
Pohlia atropurpurea bruntann-nikke NT D1 Fl A PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Pohlia erecta raknikke NT D1 A Ukj Kjent Kjent Moser
Pohlia flexuosa vorteknoppnikke DD B Ukj Kjent Kjent Kjent Moser
Pohlia vexans gulltann-nikke DD A Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Protomonostroma undulatum bølget grønnhinne DD Alger
Rhabdoweisia crenulata butturnemose VU D1 B S PåH Kjent Kjent Moser
Rhizomnium andrewsianum polarrundmose EN D1 V A Kl Kjent Moser
Rhodothamniella floridula NT D1 M PåH Fo Kjent Antatt Kjent Alger
Sphaeroplea annulina rødsporetråd CR B1a(i)c(iii)+2a(i)c(iii) M L MF An PåH Fo Kl Antatt Alger
Spirogyra reflexa DD L PåH Fo Kjent Alger
Spirogyra schmidtii DD L PåH Fo Kjent Alger
Tolypella canadensis kanadaglattkrans polarglattkrans NT B1a(i)+2a(i); D1 L PåH Fo Kl Kjent Kjent Kjent Alger
Tolypella nidifica sjøglattkrans EN B1a(i,ii)c(i)+2a(i,ii)c(i); C1+2a(i,ii) M PåH Fo Kjent Kjent Alger
Tolypella normaniana nordlandsglattkrans EN B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) M PåH Kjent Alger
Trematodon laetevirens flogtranemose EN D1 A Kl Kjent Kjent Kjent Moser
Wittrockiella paradoxa DD Alger
Zygogonium norvegicum DD L Fo Kjent Alger
Neste