Søk Rødliste Med rammer

Philodromidae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

5

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Philodromus histrio lyngtrespringer VU D2 K SA PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Philodromus rufus gyllentrespringer VU D2 S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Thanatus arcticus arktisspringer VU D2 S PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Thanatus arenarius strandspringer VU B2a(i,ii)b(iii) Ky SA PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Thanatus atratus svartryggspringer VU D2 K Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr