Søk Rødliste Med rammer

Onychiuridae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

13

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Archaphorura serratotuberculata VU D2 S PåH Kjent Kjent Spretthaler
Mesaphorura petterdassi NT D2 F Ky MF PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Spretthaler
Mesaphorura pongei NT D2 Ky MF PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Spretthaler
Oligaphorura ursi NT D2 V Fl I Kl PåH Kjent Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Onychiurus volinensis VU B1a(i,ii)b(ii,iii,iv)+2a(i,ii)b(ii,iii,iv) F Ky MF PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Spretthaler
Pongeiella falca VU D2 Ky MF PåH Kjent Spretthaler
Protaphorura boedvarssoni VU D2 V PåH Kjent Kjent Spretthaler
Psammophorura gedanica VU D2 F Ky MF PåH Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Spretthaler
Scaphaphorura arenaria VU D2 F Ky MF PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Stenaphorura denisi VU D2 S PåH Kjent Spretthaler
Thalassaphorura halophila VU D2 F Fo PåH Kjent Spretthaler
Uralaphorura schilovi NT D2 A Kl Kjent Kjent Spretthaler
Wankeliella pongei DD S Kjent Spretthaler