Søk Rødliste Med rammer

Neanuridae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

7

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Anurida denisi VU D2 F PåH Kjent Kjent Spretthaler
Anurida uniformis VU D2 Fl PåH Kjent Spretthaler
Anuridella marina VU D2 F MF Fo PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Spretthaler
Anuridella submarina VU D2 F PåH Kjent Kjent Spretthaler
Friesea baltica NT B2a((i))b(ii,iii,iv); D2 Ky PåH Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Micranurida sensillata EN B2a(ii)b(ii,iii,iv) Ky MF PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Thaumanura carolii DD S PåH Kjent Spretthaler