Søk Rødliste Med rammer

Malacostraca

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

94

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Acanthonotozoma rusanovae DD M Krepsdyr
Allomelita pellucida NT B1a(i,ii) M F Antatt Kjent Antatt Antatt Krepsdyr
Ambasiella murmanica DD M Krepsdyr
Apherusa bispinosa DD M Krepsdyr
Apherusa sarsii DD M Krepsdyr
Apolochus borealis DD M Krepsdyr
Arcturus baffini DD M Krepsdyr
Armadillidium opacum brunkuleskrukketroll NT B2a(i,ii) S K PåH Kjent Kjent Krepsdyr
Astacilla arietina DD M Krepsdyr
Astacilla granulata DD M Krepsdyr
Astacus astacus edelkreps EN A2c+3e L Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Athelges tenuicaudis DD M Krepsdyr
Austroniscus norbi DD M Krepsdyr
Bodotria pulchella DD M Krepsdyr
Byblis affinis DD M Krepsdyr
Campylaspis affinis DD M Krepsdyr
Chelura terebrans pelekreps NT B1a(ii)b(iii) M Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Clypeoniscus hanseni DD M Krepsdyr
Corystes cassivelaunus maskekrabbe DD M PåH Krepsdyr
Cumella pygmaea DD M Krepsdyr
Dyopedos normani DD M Krepsdyr
Elasmopus rapax DD M F Krepsdyr
Eugerda arctica DD M Krepsdyr
Eugerda intermedia DD M Krepsdyr
Eugerdella hessleri DD M Krepsdyr
Eurycope dahli DD M Krepsdyr
Eurycope latirostris DD M Krepsdyr
Exiliniscus hanseni DD M Krepsdyr
Gammaracanthus lacustris trollistidskreps NT D2 L Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Gammarus inaequicauda VU B2a(ii)b(iii) M F Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Gastrosaccus spinifer DD M Krepsdyr
Gitanopsis inermis DD M Krepsdyr
Goneplax rhomboides DD M Krepsdyr
Gyge branchialis DD M Krepsdyr
Haplomesus gorbunovi DD M Krepsdyr
Haplophthalmus mengii ribbeskrukketroll NT B2a((i))b(iii) Ky Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Heteromysis norvegica DD M Krepsdyr
Holophryxus richardi DD M Krepsdyr
Homarus gammarus hummer NT A2abd M PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Ianthopsis pulchra DD M Krepsdyr
Inachus leptochirus DD M Krepsdyr
Inachus phalangium DD M PåH Krepsdyr
Ischnomesus norvegicus DD M Krepsdyr
Jassa herdmani DD M F Krepsdyr
Leptomysis lingvura DD M Krepsdyr
Leucon tener DD M Krepsdyr
Menigratopsis svennilssoni DD M Krepsdyr
Metopa affinis DD M Krepsdyr
Metopa invalida DD M Krepsdyr
Metopa leptocarpa DD M Krepsdyr
Metopa longicornis DD M Krepsdyr
Metopa palmata DD M Krepsdyr
Metopa propinqua DD M Krepsdyr
Metopella longimana DD M Krepsdyr
Monoporeia affinis flatbent istidskreps NT B2a(i) L Kjent Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Munna fabrici DD M Krepsdyr
Munna hanseni DD M Krepsdyr
Munneurycope incisa DD M Krepsdyr
Mysis nordenskioldi DD M F Krepsdyr
Mysis salemaai DD L Krepsdyr
Mysis segerstralei NT B2a(i,ii); D2 M F Fo Kjent Krepsdyr
Nannoniscoides angulatus DD M Krepsdyr
Nannoniscus profundus DD M Krepsdyr
Nannoniscus reticulatus DD M Krepsdyr
Nannonyx goesii DD M Krepsdyr
Notophryxus clypeatus DD M Krepsdyr
Nototropis smitti DD M Krepsdyr
Opisa eschrichtii DD M Krepsdyr
Orchomene pectinatus DD M Krepsdyr
Palaemonetes varians brakkvannsreke VU B2a((i))b(iii) M PåH Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Krepsdyr
Parapleustes gracilis DD M Krepsdyr
Pilumnus hirtellus hårkrabbe NT B2a(ii) M PåH Kjent Kjent Krepsdyr
Platorchestia platensis DD F Krepsdyr
Platysympus tricarinatus DD M Krepsdyr
Pleurocrypta galateae DD M Krepsdyr
Pleurocrypta longibranchiata DD M Krepsdyr
Pleuroprion hystrix DD M Krepsdyr
Podoprionella norvegica DD M Krepsdyr
Proaeginina norvegica DD M Krepsdyr
Processa nouveli DD M Krepsdyr
Pseudomesus brevicornis DD M Krepsdyr
Rapaniscus crassipes DD M Krepsdyr
Rhachotropis northriana DD M Krepsdyr
Schisturella pulchra DD M Krepsdyr
Sclerocrangon ferox piggishavsreke EN B2a(i,ii)b(iii) M FA Kl Kjent Kjent Krepsdyr
Stenothoe microps DD M Krepsdyr
Stenothoe tenella DD M Krepsdyr
Talorchestia brito DD F Krepsdyr
Thia scutellata DD M Krepsdyr
Tmetonyx rotundatus DD M Krepsdyr
Trachelipus ratzeburgii edelskrukketroll NT B1a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Trichoniscoides saeroeensis kystskrukketroll NT B2a(ii) Ky PåH Kjent Krepsdyr
Whoia dumbshafensis DD M Krepsdyr
Wimvadocus torelli DD M Krepsdyr