Søk Rødliste Med rammer

Lycosidae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

16

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Alopecosa barbipes heivargedderkopp EN B1a(i)b(ii,iii,iv)+2a(i)b(ii,iii,iv) Ky PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Alopecosa cuneata kulevargedderkopp NT D2 Å K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Alopecosa fabrilis alfavargedderkopp VU D2 K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Alopecosa inquilina prikkvargedderkopp NT D2 S PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Alopecosa trabalis lysbrystvargedderkopp NT D2 S Å PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Arctosa cinerea stor elvebreddedderkopp EN B2a(i)b(iii) Fl SA PåH Kjent Kjent Kjent Edderkoppdyr
Arctosa leopardus leopardskrubbedderkopp VU D2 V Fl PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Arctosa lutetiana hvitryggskrubbedderkopp VU D2 Å K Ko PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Arctosa perita strandskrubbedderkopp VU B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) F SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Arctosa stigmosa liten elvebreddedderkopp EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Fl PåH Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Hygrolycosa rubrofasciata trommeulveedderkopp VU D2 V S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pardosa lasciva taigaulveedderkopp VU D2 S PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Pardosa schenkeli lavulveedderkopp VU D2 S PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pirata insularis spraglepiratedderkopp VU D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pirata piscatorius brempiratedderkopp VU D2 V PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Pirata uliginosus fuktpiratedderkopp NT B2a(i,ii)b(iii) V PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr