Søk Rødliste Med rammer

Linyphiidae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

22

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Agyneta fuscipalpus enghaimattevever DD Å K SA PåH Edderkoppdyr
Aphileta misera tueedderkopp DD V Edderkoppdyr
Caviphantes saxetorum elvebreddvergedderkopp EN B2a(i,ii)b(iii) Fl PåH Kjent Antatt Edderkoppdyr
Centromerus pabulator gressnabelmattevever VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Entelecara flavipes bartrehåndedderkopp VU D2 S Å SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Gonatium paradoxum småravedderkopp VU D2 Å K Ko SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Hypomma cornutum skogoransjeedderkopp NT D2 S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Lasiargus hirsutus håredderkopp VU D2 S Ko PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Maro lehtineni kostalvmattevever VU D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Maro lepidus okeralvmattevever NT B2a(i,ii)b(iii) V SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pelecopsis parallela hullskalleedderkopp VU D2 Fl K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Saaristoa firma hjertemattevever VU B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Edderkoppdyr
Satilatlas britteni torvgropedderkopp VU D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Scotinotylus clavatus alpeedderkopp VU D2 A SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Silometopus ambiguus kystspydedderkopp NT B2a(i,ii)b(iii) Ky PåH Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Silometopus incurvatus krokspydedderkopp NT B2a(ii)b(iii) K SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Syedra gracilis gressmattevever EN B2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Tmeticus affinis plogarmedderkopp VU D2 V PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Edderkoppdyr
Trichoncus vasconicus VU B2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Troxochrota scabra ugleedderkopp NT B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Troxochrus nasutus neseedderkopp NT B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Typhochrestus sylviae tromsedderkopp VU D2 S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr