Søk Rødliste Med rammer

Juncus

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

4

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Juncus acutiflorus spiss-siv CR B1a(ii)b(iii); D1 F PåH Kjent Karplanter (Norge)
Juncus anceps svartsiv VU D2 F Ky Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Juncus foliosus jærsiv NT B1b(iii)+2b(iii) V K PåH Kjent Karplanter (Norge)
Juncus minutulus grannsiv DD Ky Fl Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)