Søk Rødliste Med rammer

Juncaceae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

5

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Juncus acutiflorus spiss-siv CR B1a(ii)b(iii); D1 F PåH Kjent Karplanter (Norge)
Juncus anceps svartsiv VU D2 F Ky Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Juncus foliosus jærsiv NT B1b(iii)+2b(iii) V K PåH Kjent Karplanter (Norge)
Juncus minutulus grannsiv DD Ky Fl Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Luzula nivalis snøfrytle NT A4bc; B2b(ii,iii) A Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)