Søk Rødliste Med rammer

Hypogastruridae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

5

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Choreutinula kulla EN B1a(ii)b(ii,iii,iv)+2a(ii)b(ii,iii,iv) Ky MF PåH Kjent Spretthaler
Hypogastrura litoralis DD F Ky Kjent Spretthaler
Willemia unispina DD S PåH Kjent Spretthaler
Xenylla acauda EN B1a(ii)b(ii,iii) Ky MF PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Spretthaler
Xenylla tullbergi VU D2 Ky S MF PåH Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Spretthaler