Søk Rødliste Med rammer

Hydrocharitaceae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

3

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Hydrocharis morsus-ranae froskebitt EN B2b(iii)c(i) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Najas flexilis mykt havfruegras EN B2a(i)b(ii,iii,iv)c(v) L FA Fo Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Najas marina stivt havfruegras EN B1b(ii,iii,iv,v)c(v)+2b(ii,iii,iv,v)c(v) M L PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)