Søk Rødliste Med rammer

Gnaphosidae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

10

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Drassyllus pumilus haspesilkeedderkopp VU D2 Å K SA PåH Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Echemus angustifrons marksilkeedderkopp VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Gnaphosa orites tundranattedderkopp NT D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Haplodrassus minor taregråedderkopp CR B2a(i,ii)b(iii) F PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Phaeocedus braccatus seksprikkedderkopp DD S K Edderkoppdyr
Scotophaeus blackwalli husmuseedderkopp VU A2c; D2 Ko PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Scotophaeus quadripunctatus firprikkmuseedderkopp VU A2c; D2 Ko PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Zelotes electus strandsvartedderkopp VU D2 Ky K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Zelotes longipes kystsvartedderkopp VU D2 K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Zelotes puritanus amerikasvartedderkopp VU D2 S K PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr