Søk Rødliste Med rammer

Glyceria

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

3

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Glyceria declinata buesøtgras EN B1a(i)b(i,ii,iii,iv,v)+2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) Fl K PåH Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Glyceria lithuanica skogsøtgras VU B2a((i))b(ii,iii,iv,v) Fl S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Glyceria notata sprikesøtgras EN B1a(i,ii)b(ii,iii)+2a(i,ii)b(ii,iii); D1 V Fl Å K PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)