Søk Rødliste Med rammer

Dipoena

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

3

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Dipoena inornata skyggekamfot VU B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Dipoena melanogaster tårnkuleedderkopp EN B2a(ii)b(iii) S K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Edderkoppdyr
Dipoena torva barkhjelmedderkopp VU B2a(i,ii)b(ii) S Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr