Søk Rødliste Med rammer

Chernetidae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

4

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Allochernes wideri råteskorpion råtemosskorpion EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Edderkoppdyr
Dendrochernes cyrneus barkskorpion barkmosskorpion VU B2a((i))b(iii) S PåH Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Dinocheirus panzeri reirskorpion reirmosskorpion NT B2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Edderkoppdyr
Lamprochernes chyzeri ospeskorpion ospemosskorpion NT B2b(ii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Edderkoppdyr