Søk Rødliste Med rammer

Araneidae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

8

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Aculepeira ceropegia eikebladvever VU D2 K SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Agelenatea redii fløyelsvever VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Araneus alsine appelsinvever NT B2a(i,ii)b(iii) S Ko PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Araneus angulatus skogvever NT A2c; B2a(i,ii)b(iii) S PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Araneus saevus kongevever NT A2c; B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Gibbaranea bituberculata buskpukkelvever VU D2 S Å Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Edderkoppdyr
Mangora acalypha gaffelvever NT B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) K Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Edderkoppdyr
Singa nitidula elveglansvever VU D2 Fl PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr