Søk Rødliste Med rammer

Amphipoda

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

38

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Acanthonotozoma rusanovae DD M Krepsdyr
Allomelita pellucida NT B1a(i,ii) M F Antatt Kjent Antatt Antatt Krepsdyr
Ambasiella murmanica DD M Krepsdyr
Apherusa bispinosa DD M Krepsdyr
Apherusa sarsii DD M Krepsdyr
Apolochus borealis DD M Krepsdyr
Byblis affinis DD M Krepsdyr
Chelura terebrans pelekreps NT B1a(ii)b(iii) M Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Dyopedos normani DD M Krepsdyr
Elasmopus rapax DD M F Krepsdyr
Gammaracanthus lacustris trollistidskreps NT D2 L Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Gammarus inaequicauda VU B2a(ii)b(iii) M F Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Gitanopsis inermis DD M Krepsdyr
Jassa herdmani DD M F Krepsdyr
Menigratopsis svennilssoni DD M Krepsdyr
Metopa affinis DD M Krepsdyr
Metopa invalida DD M Krepsdyr
Metopa leptocarpa DD M Krepsdyr
Metopa longicornis DD M Krepsdyr
Metopa palmata DD M Krepsdyr
Metopa propinqua DD M Krepsdyr
Metopella longimana DD M Krepsdyr
Monoporeia affinis flatbent istidskreps NT B2a(i) L Kjent Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Nannonyx goesii DD M Krepsdyr
Nototropis smitti DD M Krepsdyr
Opisa eschrichtii DD M Krepsdyr
Orchomene pectinatus DD M Krepsdyr
Parapleustes gracilis DD M Krepsdyr
Platorchestia platensis DD F Krepsdyr
Podoprionella norvegica DD M Krepsdyr
Proaeginina norvegica DD M Krepsdyr
Rhachotropis northriana DD M Krepsdyr
Schisturella pulchra DD M Krepsdyr
Stenothoe microps DD M Krepsdyr
Stenothoe tenella DD M Krepsdyr
Talorchestia brito DD F Krepsdyr
Tmetonyx rotundatus DD M Krepsdyr
Wimvadocus torelli DD M Krepsdyr