Søk Rødliste Med rammer

VUNothochrysa capitata

rustgulløye rustgullauge

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nothochrysa capitata
VU
Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
VU

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

≤ 10

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er tatt på fire lokaliteter i Norge, se nedenfor. Utbredelsen ellers er Sørøst-Sverige og Danmark, mens den mangler i Finland. De norske lokalitetene ligger innen et område med ca. 60 km utstrekning, og alle ligger langt fra de nærmeste i nabolandene. Larvene utvikler seg vanligvis på furu og barlind, men er også kjent fra hagtorn. Arten er assosiert med varm kystskog, en naturtype som er truet i Sør-Norge på grunn av hogst og utbygging. Arten ansees som truet og sårbar, og er gitt et mørketall for forekomstareal på 20. Den rødlistes i henhold til IUCN-kriteriene i kategori VU.

Belteviga, Flekkerøy, Kristiansand, Vest-Agder 13.VII.1999, leg. K. Berggren/R. Voith (Hansen og Berggren 1999)
Belteviga, Flekkerøy, Kristiansand, Vest-Agder 03.VIII.1999, leg. K. Berggren (Hansen og Berggren 1999)
Belteviga, Flekkerøy, Kristiansand, Vest-Agder 02.VIII.2000, leg. R. Voith (ZMO)
Belteviga, Flekkerøy, Kristiansand, Vest-Agder 24.VI.--01.VII.2001, leg. K. Berggren (ZMO)
Belteviga, Flekkerøy, Kristiansand, Vest-Agder 29.VII.--05.VIII.2001, leg. K. Berggren (ZMO)
Østre Randøy, Kristiansand, Vest-Agder 12.VI.2007, leg. K. Berggren (ZMO)
Nedre Timenes, Kristiansand, Vest-Agder 08.VII.2007, leg. K. Berggren (ZMO)
Søm, Grimstad, Aust-Agder 26.VI.2002, leg. K. Berggren (ZMO)

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
    • annet stedegent bartreslag

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Hansen, L.O. & Berggren, K. 1999. The genus Nothochrysa (Planipennia, Chrysopidae) in Norway. Norw. J. Entomol. 46: 57-60