Søk Rødliste Med rammer

DDMetopa leptocarpa

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Metopa leptocarpa
DD
Krepsdyr
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er beskrevet på basis av ett eksemplar fra Kristiansund. Arten er senere funnet et par ganger ved Island og Grønland. Arten er rapportert fra Hordaland, men dette bør etterkontrolleres. Andre funn kjennes ikke.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Vader, Wim