Søk Rødliste Med rammer

DDMetopa invalida

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Metopa invalida
DD
Krepsdyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En art som bare er kjent fra originalmaterialet for artsbeskrivelsen. Materialet er angitt å komme fra Nordland og vest-Finnmark. Katogori DD velges på grunn av svært mangelfull kunnskap om arten og dens utvikling i norske farvann.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Vader, Wim