Søk Rødliste Med rammer

VUMarpissa muscosa

giganthopper

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Marpissa muscosa
VU
Edderkoppdyr
B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 20000 km²

< 2000 km²

Ja

≤ 5

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun to kjente funn fra Mandal og Kragerø. Dette betyr at arten sannsynligvis finnes langs det meste av Sørlandskysten og Oslofjorden. Det finnes også et upublisert funn (fra samlingene til Rana Museum) fra Stokmarknes i Lofoten, men dette funnet skriver seg temmelig sikkert fra et innført individ. Arten holder til i vegetasjon og på trestammer i solrike og varme lokaliteter: En må regne med relativt store mørketall hva forekomst angår, selv om arten er stor og iøynefallende. På grunn av de få funnstedene vurderes arten som VU etter kriteriene B2a(i,ii)b(iii), kriterium B1 avendes ikke grunnet usikkerhet knyttet til utbredelsen.

Det er kommet til et funn siden 2006, fra Brentetangen, Larkollen, Rygge kommune (via Artsobservasjoner). En ny vurdering er foretatt på grunnlag av det nye funnet, men til tross for store sannsynlige mørketall kommer arten fremdeles ut som VU, nå etter kriteriene VU B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær
    • Lauvtrær
 • Terrestrisk
  • på bark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian spiders . Insecta Norvegia. 4: 1-40