Søk Rødliste Med rammer

VULasiargus hirsutus

håredderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lasiargus hirsutus
VU
Edderkoppdyr
D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Lasiargus hirsutus er knyttet til sand-dominerte habitater. De fleste utenlandske funn skriver seg fra kystnære habitater som stranddyner og lignede, men det ene norske funnet (Rendalen) er fra et brannfelt med sandgrunn. Arten er sjelden i Sverige og på kontinentet og til tross for sannsynlige mørketall med hensyn til forekomst vurderes arten som VU etter kriteriet D2 idet utbredelsepotensialet til arten i Norge er relativt lite. Vår populasjon er den nodligste i Europa.

Ingen nye funn i perioden 2006 - 2010.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark  > masseuttaksområder
  • grustak
  • sandtak

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Hauge, E. & Kvamme, E. 1983. Spiders from forest-fire areas in southeast Norway. Fauna Norvegica Ser B. 30: 39-45