Søk Rødliste Med rammer

DDConiopteryx borealis

nordvoksvinge

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En ganske liten nettvingeart som må aktivt "bankes" fra vegetasjon. Fem hanner av arten er funnet på fire lokaliter i tidsrommet fra 1936 til 2005, se nedenfor. Det foreligger muligens også hunner fra Norge, men kun hanner kan bestemmes med sikkerhet. Til sammenligning er vanlige arter i slekten representert med mange lokaliteter og mange individer. Arten finnes antagelig også i kantskog, ofte på varme lokaliteter ellers i utbredelseområdet. Forekommer bl.a. i sørlige Finland og Sverige, men ingen av disse ligger nær noen av de norske. Vi har imidlertid ikke god nok kunnskap om denne arten til å kunne foreta en tilfredsstillende rødlistevurdering; mulige plasseringer inkluderer hele spekteret fra LC til CR, og den føres derfor, i påvente av mer data, som DD.

Seim, Granvin, Hordaland 1936, leg. Knaben (Tjeder 1943)
Ostøya, Bærum, Akershus 10.VI.--01.VII.1984, leg. F. Midtgaard (Greve 1997)
Kinnartangen, Røyken, Buskerud 04.VIII.--08.IX.1991, leg. L.O. Hansen (Greve 1997)
Kviteseid, Kviteseid, Telemark 11.VI.1988, leg. S. Ligaard (Greve 1997; det er denne lokaliteten som ved et par anledninger også omtales som Triset angående denne arten)


Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Greve, L. 1997. The family Coniopterygidae (Neuroptera) in Norway. Fauna norv. Ser. B. 44: 143-157