Søk Rødliste Med rammer

VUClubiona diversa

urtesekkeedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Clubiona diversa
VU
Edderkoppdyr
D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra Tjøme. Et betydelig mørketall når det gjelder forekomst må antas å finnes og arten er sannsynligvis utbredt i Oslofjordregionen og ett stykke vestover langs Sørlandskysten. Dette arealet er likevel relativt begrenset og på grunnlag av de få eksisterende funn vurderes arten som VU etter kriterium D2.

Ingen nye funn siden 2006.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Åker og kunstmarkseng
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • uryddet kunstmarkseng
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • skrotemark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Jordbruk
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Buskap/dyrehold
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Andersen, T. & Hauge, E. 1995. Pitfall catches of spiders (Araneae) from proposed Nature Reserves on Tjøme, Vestfold, SE Norway. Fauna Norvegica Ser B. 42: 1-10
 • Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian spiders . Insecta Norvegia. 4: 1-40