Søk Rødliste Med rammer

VUArchaeodictyna consecuta

heiullspinnedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Archaeodictyna consecuta
VU
Edderkoppdyr
D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

> 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten har en meget spesiell og påfallende disjunkt utbredelse i Norden ettersom den er kjent fra Öland og Gotland i Sverige og det nordlige Finland samt Sør-Varanger i Norge. Så vidt vi vet er det kun den nordlige populasjonen som strekker seg inn i Norge. Arten er termofil og etter alt å dømme lokal og aldri tallrik. Den vurderes som VU etter kriterium D2.

Ingen nye funn i tidsrommet 2006 - 2010.

Naturtyper

  • Kulturmark  > Kulturmarkseng
    • engflate
  • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land
    • tørre substrater

Referanser

  • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
  • Hauge, E. 1976. Araneae from Finnmark, Norway. Nor. J. Ent. 23: 121-125