Søk Rødliste Med rammer

REAnthericum ramosum

småsandlilje

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Anthericum ramosum
RE
Karplanter (Norge)
RE

Kriteriedokumentasjon

Småsandlilje (Anthericum ramosum) vurderes som utdødd i Norge (RE) fordi den kan ha hatt én hjemlig (indigen) forekomst med antatt reproduserende populasjon, i Ak Oslo: Kongshavn - Bekkelaget, der den ifølge herbarieetiketter vokste på "strandklipperne" og i "småkratt på bakken". Den ble funnet før dette området ble utbygd og ble sist sett i 1859. Hele området er nå nedbygd med veier (bl.a. Mosseveien), jernbane, industri og tett boligbebyggelse. Arten er sikkert utgått her. Arten har aldri vært noen prydplante i Norge og det er lite trolig at forekomsten skyldtes forvilling fra hager. I nyere tid (1991) er den funnet forvillet fra dyrkning som nektarplante (for bier) i Ak Asker: Sem.

Avstanden til nærmeste indigene forekomster er stor, til Sjælland, Sørøst-Skåne, Øland og Gotland.

Hovedhabitat

  • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

  • Berg, ur, grunnjordsystemer
    • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet