Søk Rødliste Med rammer

NTAlopecosa inquilina

prikkvargedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Alopecosa inquilina
NT
Edderkoppdyr
D2
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun et fåtalls registreringer av denne arten foreligger, noen av dem skriver seg fra 1800-tallet. Arten, som foretrekker barskoger, ser ut til å være begrenset til de sydøstlige deler av landet. Arten synes å være lokalt opptredende. På bakgrunn av de forholdsvis få funn vurderes den som NT etter kriterium D2.

Ingen nye funn siden 2006.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • blåbærskog
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > moderat tørkeutsatt mark  > veldrenert mark
  • lyngskog
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • svært tørkeutsatt mark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Collett, R. 1876. Oversigt over Norges Araneida I. Forh.Vidensk.Selsk.Krist. 1875: 225-259
 • Hauge, E. & Hansen, L. O. 1991. Spiders (Araneae) from 6 islands in the Oslofjord, SE Norway. Fauna Norvegica Ser B. 38: 42-52
 • Hauge, E. 1986. Notes on new and rare spiders in Norway. Fauna Norvegica Ser B. 33: 105-107