Søk Rødliste Med rammer

Tovinger

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

319

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Allodia embla DD V S PåH Kjent Kjent Tovinger
Allodia simplex NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Anatella alpina DD S Ukj Kjent Tovinger
Anatella aquila NT B2b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Anatella bremia DD S PåH Kjent Tovinger
Anatella fungina DD S Ukj Kjent Tovinger
Anatella maritima DD S Ukj Kjent Tovinger
Boletina atridentata NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Boletina cordata VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Boletina cornuta VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Boletina jamalensis VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Boletina kowarzi VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S K PåH Kjent Kjent Tovinger
Boletina kurilensis NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Boletina tiroliensis NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Boletina trispinosa VU B2a(ii)b(iii) S SA PåH Kjent Tovinger
Boletina verticillata VU B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Brachycampta barbata DD S PåH Tovinger
Brachypeza radiata VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S K PåH Kjent Tovinger
Brevicornu affinis DD S Ukj Kjent Tovinger
Brevicornu arcticoides DD S PåH Kjent Tovinger
Brevicornu disjunctum VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Brevicornu occidentale VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Brevicornu serenum NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Chaoborus pallidus NT B2a(i); D2 L PåH Ukj Kjent Tovinger
Coelosia limpida DD S Ukj Kjent Tovinger
Docosia fuscipes NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Docosia pallipes NT B2b(iii) S K PåH Kjent Tovinger
Ectrepesthoneura nigra NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Ectrepesthoneura tori VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Epicypta limnophila VU B2a(ii)b(iii) L S PåH Kjent Tovinger
Exechia lucidula NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Exechia macula NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Exechia subfrigida NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Exechiopsis forcipata VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Exechiopsis grassatura VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Gnoriste apicalis EN B2a(ii)b(i,ii,iii) S Ukj Kjent Tovinger
Gnoriste harcyniae NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Greenomyia baikalica VU B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Greenomyia stackelbergi NT D2 K Ukj Kjent Tovinger
Hadroneura palmeni VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Hyperoscelis eximia EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Leia longiseta VU B2a(ii)b(iii) S SA PåH Kjent Tovinger
Macrobrachius kowarzii EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Manota unifurcata EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Megophthalmidia crassicornis EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Mochlonyx fuliginosus DD L Ukj Antatt Antatt Tovinger
Mochlonyx velutinus DD L Ukj Antatt Antatt Tovinger
Mycetophila abiecta VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycetophila boreocruciator DD S Ukj Kjent Tovinger
Mycetophila confusa VU B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycetophila distigma DD S K Ukj Kjent Tovinger
Mycetophila haruspica DD S Ukj Kjent Tovinger
Mycetophila immaculata EN B2a(i)b(ii,iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Mycetophila lapponica VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycetophila lastovkai VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycetophila mitis VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycetophila pyrenaica VU B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycetophila spectabilis DD S Ukj Kjent Tovinger
Mycetophila strigata VU B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya bialorussica VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya bisulca DD S Ukj Kjent Tovinger
Mycomya britteni VU B2a((i))b(iii) V S PåH Kjent Tovinger
Mycomya collini DD S Ukj Kjent Tovinger
Mycomya digitifera NT B2a((i))b(iii) V S PåH Kjent Tovinger
Mycomya disa NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya festivalis VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya heydeni DD S Ukj Kjent Tovinger
Mycomya hians DD S Ukj Kjent Tovinger
Mycomya hiisi NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya humida NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Mycomya mituda EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya neolittoralis NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya pseudoapicalis NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya simulans EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Mycomya tridens VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Neoempheria striata NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Neuratelia nigricornis NT B2b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Notolopha sibirica DD S Ukj Kjent Tovinger
Phronia elegans VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Phronia obscura NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Phronia portschinskyi VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Phthinia setosa VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Pseudexechia canalicula DD S Ukj Tovinger
Rymosia guttata NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Rymosia istrae DD S Ukj Kjent Tovinger
Sciophila balderi VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Sciophila bicuspidata EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Sciophila buxtoni NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Sciophila distincta NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Sciophila exserta VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Sciophila interrupta VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Sciophila limbatella NT B2a((i))b(iii) S MF PåH Kjent Kjent Tovinger
Sciophila salassea NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Tovinger
Synneuron annulipes reliktmygg EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Synplasta pseudingeniosa DD S Ukj Kjent Tovinger
Syntemna daisetsuzana NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Tarnania dziedzickii DD S Ukj Kjent Tovinger
Tarnania nemoralis VU B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Tetragoneura obirata DD S Ukj Kjent Tovinger
Trichonta aberrans VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Tovinger
Neste