Søk Rødliste Med rammer

Svamper, koralldyr

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

48

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Anthelia borealis NT B2a(ii)b(iii) M PåH Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Svamper, koralldyr
Anthelia fallax DD M Svamper, koralldyr
Anthomastus grandiflorus NT B2a(i) M PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Svamper, koralldyr
Ciocalypta penicillus DD M Svamper, koralldyr
Clathrina jorunnae DD M Svamper, koralldyr
Clathrina septentrionalis DD M Svamper, koralldyr
Clavularia arctica DD M PåH Svamper, koralldyr
Cliona lobata DD M Svamper, koralldyr
Craniella sigmoancoratum DD M Svamper, koralldyr
Desmophyllum cristagalli DD M Svamper, koralldyr
Fungiacyathus fragilis DD M Svamper, koralldyr
Geodia simplicissima kålrabisvamp DD M Svamper, koralldyr
Grantia phillipsi DD M Svamper, koralldyr
Grantia singularis DD M Svamper, koralldyr
Halichondria diversispiculata DD M Svamper, koralldyr
Halichondria normani DD M Svamper, koralldyr
Halichondria velamentosa DD M Svamper, koralldyr
Haliclona flagellifera DD M Svamper, koralldyr
Haliclona pulcherrima DD M Svamper, koralldyr
Haliclona tenera DD M Svamper, koralldyr
Haliclona tromsoica DD M Svamper, koralldyr
Hemigellius pumiceus DD M Svamper, koralldyr
Hymeniacidon fristedti DD M Svamper, koralldyr
Hymeniacidon perlevis DD M Svamper, koralldyr
Leucandra caminus DD M Svamper, koralldyr
Leucandra cylindrica DD M Svamper, koralldyr
Leucandra elongata DD M Svamper, koralldyr
Leucandra fistulosa DD M Svamper, koralldyr
Leucandra polejaevi DD M Svamper, koralldyr
Leucilla echina DD M Svamper, koralldyr
Leucosolenia variabilis DD M Svamper, koralldyr
Lophelia pertusa øyekorall NT A2ac M PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Svamper, koralldyr
Madrepora oculata siksakkorall sikksakkorall DD M PåH Svamper, koralldyr
Paragorgia arborea sjøtre NT A2a M PåH TM Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Svamper, koralldyr
Pennatula grandis DD M Svamper, koralldyr
Protoptilum thomsonii DD M Svamper, koralldyr
Protosuberites epiphytum DD M Svamper, koralldyr
Pseudaxinella sulcata DD M Svamper, koralldyr
Racekiela ryderi rydersvamp NT D2 L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Svamper, koralldyr
Sarcodictyon roseum DD M Svamper, koralldyr
Stelletta grubii DD M Svamper, koralldyr
Stenocyathus vermiformis DD M Svamper, koralldyr
Swiftia pallida NT B2a(ii) M PåH TM Antatt Antatt Kjent Svamper, koralldyr
Sycettusa kuekenthali DD M Svamper, koralldyr
Sycettusa nitida DD M Svamper, koralldyr
Topsentia fibrosa DD M Svamper, koralldyr
Virgularia glacialis DD M Svamper, koralldyr
Vulcanella annulata DD M Svamper, koralldyr