Søk Rødliste Med rammer

Rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

5

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Conocephalus dorsalis sivgresshoppe NT B1a((i))b(iii) F MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
Decticus verrucivorus vortebiter NT B1a(i)b(i,ii,iii,iv)+2a(i)b(i,ii,iii,iv) Ky Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
Platycleis albopunctata sandgresshoppe EN B1a(i)b(ii,iii,iv) Ky I MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
Psophus stridulus klapregresshoppe VU B1a(i)b(ii,iii,iv)+2a(i)b(ii,iii,iv) Ky B S SA PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
Sphingonotus caerulans blåvingegresshoppe VU B1a((i))b(ii,iii,iv) I B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Rettvinger, kakerlakker, saksedyr