Søk Rødliste Med rammer

Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

10

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Coniopteryx borealis nordvoksvinge DD S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
Hemerobius fenestratus vindubladlusløve DD S Ukj Kjent Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
Myrmeleon bore strandmaurløve EN B1a(i)b(iii,iv)+2a(i)b(iii,iv) Ky MF PåH Kjent Kjent Kjent Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
Nineta inpunctata gulstripegulløye DD S K Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
Nothochrysa capitata rustgulløye VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Kjent Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
Nothochrysa fulviceps brungulløye VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
Sialis sibirica sibirmudderflue DD L Ukj Kjent Kjent Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
Sisyra dalii ribbesvampflue NT B2a(i) L PåH Kjent Kjent Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
Sisyra jutlandica mørktuppsvampflue DD L PåH Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
Wesmaelius balticus marehalmbladlusløve DD Ky PåH MF Kjent Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger