Søk Rødliste Med rammer

Mangeføttinger

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

14

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Allopauropus danicus NT B1a(ii) S PåH Kjent Mangeføttinger
Amphipauropus rhenanus NT B2a(ii) F Ky PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Mangeføttinger
Craspedosoma rawlinsii NT B1a(ii) S PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Mangeføttinger
Decapauropus helveticus DD PåH Kjent Mangeføttinger
Decapauropus multiplex DD PåH Kjent Kjent Mangeføttinger
Decapauropus tenellus NT B1a(ii) S PåH Kjent Antatt Kjent Mangeføttinger
Decapauropus verticillatus DD PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Mangeføttinger
Geophilus carpophagus klippejordkryper VU D2 S PåH Kjent Kjent Mangeføttinger
Lithobius macilentus slanksteinkryper NT B1a(ii) S PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Mangeføttinger
Pauropus lanceolatus DD PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Kjent Mangeføttinger
Scleropauropus lyrifer VU D2 S PåH Kjent Mangeføttinger
Strigamia crassipes tykkbeinjordkryper NT B2a(ii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Mangeføttinger
Symphylella isabellae DD PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Mangeføttinger
Thalassisobates littoralis strandtrådtusenbein NT B2a(ii) Ky PåH Fo Kjent Mangeføttinger