Søk Rødliste Med rammer

Leddormer

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

32

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Alitta succinea DD M Kjent Leddormer
Alkmaria romijni VU B2a(ii)b(iii) M PåH Fo Kjent Leddormer
Ampharete vega DD M Leddormer
Amphicteis ninonae DD M Leddormer
Baffinia hesslei DD M Kjent Kjent Leddormer
Brada incrustata DD M Leddormer
Cystobranchus mammillatus NT D2 L PåH Kjent Kjent Leddormer
Erpobdella testacea liten hundeigle DD L PåH Kjent Kjent Kjent Leddormer
Eteone suecica DD M Leddormer
Eulalia microoculata DD M PåH Kjent Kjent Leddormer
Glossiphonia concolor gråbrun bruskigle DD L PåH Leddormer
Glossiphonia paludosa damigle DD L PåH Leddormer
Glossiphonia verrucata vorteigle VU D2 L PåH Kjent Kjent Leddormer
Glycera oxycephala DD M PåH Kjent Leddormer
Glycera tesselata DD M PåH Kjent Leddormer
Haber speciosus DD L PåH Leddormer
Hemiclepsis marginata fireøyd flatigle DD L PåH Leddormer
Hirudo medicinalis blodigle VU B2a((i))b(iii) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Leddormer
Metavermilia arctica DD M Leddormer
Neanthes irrorata DD M PåH Kjent Leddormer
Nereiphylla paretti DD M Leddormer
Ophelia rathkei DD M PåH Kjent Antatt Leddormer
Ophelina minima DD M Kjent Leddormer
Owenia assimilis DD M Kjent Kjent Leddormer
Pectinaria granulata EN B2a(ii)b(v) M FA Fo Kl Antatt Kjent Leddormer
Potamothrix bedoti DD L Leddormer
Psammoryctides albicola DD L Leddormer
Pterocirrus nidarosiensis NT B2a(ii)b(iii) M PåH Kjent Kjent Leddormer
Rhamphobrachium brevibrachiatum DD M Leddormer
Rhyacodrilus falciformis DD L Leddormer
Rhynchelmis limosella DD L Fo Leddormer
Theromyzon maculosum mørk andeigle DD L PåH Leddormer