Søk Rødliste Med rammer

Lav

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

267

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Alectoria sarmentosa gubbeskjegg NT A2c+3c+4c B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Arctocetraria andrejevii polarskjerpe EN D1 A PåH Kjent Lav
Arthonia byssacea CR D1 S TM PåH Kjent Kjent Lav
Arthonia cinereopruinosa EN D1 S PåH Kjent Kjent Lav
Arthonia cinnabarina rødflekklav VU C1 S PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Arthonia stellaris stjerneflekklav VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Arthothelium norvegicum trønderflekklav VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Asahinea chrysantha finnmarkslav VU D1 Ky A PåH Kjent Lav
Bactrospora brodoi CR D1 S PåH Kjent Lav
Bactrospora corticola granbendellav VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Bactrospora homalotropa kystbendellav CR D1 S PåH Kjent Lav
Biatoridium monasteriense klosterlav NT A2c+3c+4c; C1 S K PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Bryoria bicolor kort trollskjegg NT A2c+3c+4c B S Fo Kl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Bryoria nadvornikiana sprikeskjegg NT A2c+3c+4c B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Bryoria nitidula lappskjegg NT D1 A PåH Kjent Lav
Bryoria smithii piggtrollskjegg VU C1; D1 B S Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Bryoria tenuis langt trollskjegg VU C1 B S Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Calicium abietinum skjørnål EN D1 S PåH Kjent Kjent Lav
Calicium adaequatum orenål VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Calicium adspersum breinål VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Calicium denigratum blanknål NT A2c+3c+4c; C1; D1 S MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Calicium lenticulare fossenål EN D1 B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Calicium quercinum eikenål CR A2c+3c+4c; D1 S PåH Lav
Cetrelia olivetorum praktlav tussepraktlav trollpraktlav VU A4c; C1 S K Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Cladonia callosa skjørbeger VU D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Cladonia glauca sandgaffel VU D1 Ky S MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Cladonia humilis sandbrunbeger VU D1 Ky MF PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Cladonia incrassata dvergrødtopp CR D1 S PåH Kjent Lav
Cladonia krogiana knauspolster NT A2c+3c+4c; C1 Ky Fl B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Cladonia parasitica furuskjell NT A2c+3c+4c; C1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Cladonia peziziformis lyngbruntopp EN C1; D1 K PåH Kjent Lav
Cladonia subrangiformis kystgaffel VU C1; D1 Ky B K MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Cyphelium inquinans gråsotbeger NT A2c+3c+4c; C1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Cyphelium karelicum trollsotbeger EN C1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Cyphelium pinicola furusotbeger VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Dactylina ramulosa fingerlav VU D1+2 A PåH Kjent Lav
Degelia atlantica kystblåfiltlav VU A2ac+3c+4c; C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Erioderma pedicellatum trønderlav CR A2ac+3c+4c; D1 S PåH Kjent Kjent Lav
Evernia divaricata mjuktjafs VU A2ac+3c+4c; C1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Evernia mesomorpha gryntjafs NT A2c+3c+4c; C1 B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Flavoparmelia caperata eikelav stor eikelav NT A3c B S K Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Fuscopannaria ahlneri granfiltlav EN A2ac+3c+4c; C1; D1 B S PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Fuscopannaria confusa fossefiltlav EN C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Fuscopannaria hookerioides DD Lav
Fuscopannaria ignobilis skorpefiltlav NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Fuscopannaria mediterranea olivenlav olivenfiltlav NT D1 B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Fuscopannaria sampaiana kastanjelav VU C1; D1 B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Glypholecia scabra kalkskjold EN D1 B K PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Hypocenomyce anthracophila lys brannstubbelav VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Hypocenomyce castaneocinerea mørk brannstubbelav VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Hypotrachyna laevigata grå buktkrinslav EN C1; D1 B S PåH Fo Kjent Kjent Kjent Lav
Hypotrachyna sinuosa gul buktkrinslav EN D1 S PåH Fo Kl Kjent Kjent Lav
Lecanora cinereofusca kystkantlav EN D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Lecanora impudens sukkerkantlav NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Lecanora margacea vågåkantlav CR D1 B PåH Kjent Kjent Lav
Lecanora valesiaca bøverkantlav CR D1 B K Na Kjent Lav
Lecidea roseotincta vinlav NT A2c+3c+4c; C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Letharia vulpina ulvelav VU A4c; C1 S MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Lobothallia alphoplaca praktskiferlav EN D1 B Ukj Kjent Lav
Lobothallia melanaspis bekkeskiferlav NT A2c+3c+4c; D1 Fl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Lobothallia praeradiosa steppeskiferlav VU D1 B PåH Kjent Lav
Lobothallia radiosa kalkskiferlav VU D1 B PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Megalospora pachycarpa blåstikklav EN D1 S PåH Kjent Kjent Lav
Melanohalea elegantula kystbrunlav VU C1; D1 S Ko PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Melanohalea laciniatula sørlandslav EN C1; D1 Ko PåH Fo Kjent Lav
Menegazzia subsimilis kystskoddelav EN D1 S PåH Kjent Kjent Lav
Menegazzia terebrata skoddelav VU C1 B S K SA PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Micarea hedlundii lodnepuslelav EN D1 S PåH Kjent Lav
Micarea stipitata stiftpulselav stiftpuslelav CR D1 PåH Kjent Lav
Moelleropsis nebulosa blågrynlav EN D1 S PåH Kjent Kjent Lav
Neofuscelia verruculifera stiftskjærgårdslav NT A2c+3c+4c B K PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Opegrapha ochrocheila VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Opegrapha vermicellifera prikkskriblelav VU C1; D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Parmeliella testacea kornfiltlav EN D1 S PåH Kjent Kjent Lav
Parmotrema arnoldii stor praktkrinslav CR D1 S Fo Kl PåH Kjent Lav
Parmotrema chinense liten praktkrinslav VU C1; D1 B S PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Parmotrema crinitum hårkrinslav EN A2ac+3c+4c; C1; D1 B S PåH Fo Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Pilophorus cereolus grynkolve VU C1; D1 Fl B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Pilophorus dovrensis skorpekolve VU D1 Fl B PåH Lav
Pilophorus robustus fjellkolve VU C1; D1 Fl B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Punctelia stictica brun punktlav VU C1 B K Ko PåH Kjent Kjent Lav
Punctelia subrudecta grå punktlav EN A2ac+3c+4c; C1; D1 K Ko In MF PåH Fo Kl Kjent Kjent Kjent Lav
Punctelia ulophylla randpunktlav CR D1 S Ko PåH Fo Lav
Pycnora praestabilis laftelav EN C1; D1 Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Pyrrhospora subcinnabarina oresinoberlav EN D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Schismatomma pericleum rosa tusselav VU C1; D1 SA PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Strangospora ochrophora VU D1 S K Ko PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Toninia candida krittkalklav VU D1 B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Toninia cinereovirens skjoldkalklav CR D1 B MF PåH Kjent Lav
Toninia nordlandica nordlandskalklav VU D1 B PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Toninia opuntioides tungekalklav EN D1 B PåH Kjent Lav
Toninia pennina blankkalklav CR D1 B PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Toninia philippea okerkalklav CR D1 B Ukj Kjent Lav
Toninia physaroides blærekalklav EN D1 B PåH Kjent Lav
Toninia ruginosa bøverkalklav CR D1 B PåH Kjent Lav
Toninia sculpturata gulkalklav CR D1 B PåH Kjent Lav
Toninia taurica praktkalklav CR D1 B Ukj Kjent Lav
Toninia tristis steppekalklav EN D1 B PåH Kjent Kjent Lav
Trapeliopsis wallrothii rosettbråtelav VU C1 B S K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Lav
Usnea cornuta hornstry NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Lav
Neste