Søk Rødliste Med rammer

Alger

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

58

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Antithamnion cruciatum knippehavdun DD Alger
Asperococcus ensiformis DD Alger
Asterosiphon dichotomus VU C2b; D2 Å Fo PåH Kjent Alger
Ceramium deslongchampsii EN D1 M PåH Kjent Alger
Chaetonema irregulare DD L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Alger
Chara aculeolata piggkrans hårpiggkrans NT B2a(i); C1; D1 L Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chara aspera bustkrans NT B2a(i); C1 M L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chara baltica grønnkrans EN B1a(i,ii)b(i)+2a(i,ii)b(i) M F PåH Kjent Kjent Kjent Alger
Chara braunii barkløs småkrans EN B1a(i)b(i,ii)+2a(i)b(i,ii) M L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chara canescens hårkrans EN B2a(i)b(ii) M F PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chara contraria gråkrans VU B1a(i)b(ii)+2a(i)b(ii) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chara curta bustkrans CR C1 L Kjent Kjent Alger
Chara hispida bredtaggkrans NT B2a(i); C1 L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chara polyacantha hårpiggkrans EN C1 L PåH Kjent Kjent Alger
Chara rudis smaltaggkrans EN C2a(i) L PåH Fo Antatt Antatt Alger
Chara strigosa stivkrans NT A2c+3c+4c; B2a(i); C1; D1 L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chara tomentosa rødkrans CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) L PåH Fo Kjent Kjent Alger
Chara vulgaris stinkkrans EN C1+2a(i) L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Chondria dasyphylla DD M PåH Alger
Coccomyxa astericola DD Alger
Codium vermilara DD M Alger
Coilodesme bulligera ishavsbelte DD Alger
Coleochaete conchata DD L PåH Fo Alger
Coleochaete divergens DD L PåH Alger
Coleochaete sieminskiana DD L PåH Fo Alger
Delamarea attenuata knippetråd DD M Alger
Fucus cottonii NT B1a(i) F PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Alger
Gelidium pusillum smal agaralge DD Alger
Hildenbrandia crouaniorum DD Alger
Lamprothamnium papulosum vormglattkrans EN B1a(i)b(iv)+2a(i)b(iv); C2a(i) M PåH Fo Kjent Kjent Alger
Lithothamnion corallioides korallmergel DD Alger
Mougeotia mysorensis DD L PåH Fo Alger
Mougeotia olivacea DD L PåH Kjent Alger
Nitella confervacea dvergglattkrans EN B1a(i,ii)b(ii)+2a(i,ii)b(ii) M L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Nitella flexilis glansglattkrans NT A2c; B2a(i); D1 M L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Nitella gracilis skjørglattkrans VU A4c; C1+2a(i,ii) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Nitella mucronata broddglattkrans VU C1 L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Alger
Nitella translucens blankglattkrans CR B1a(i)b(iv)+2a(i)b(iv) L PåH Fo Kjent Kjent Alger
Nitella wahlbergiana DD M Fo Kjent Alger
Nostoc parmelioides NT B2a(i) L Fo Alger
Nostoc zetterstedtii DD Alger
Omphalophyllum ulvaceum dypvannsbrunblad DD Alger
Osmundea pinnatifida pepperalge DD M Alger
Phaeosaccion collinsii DD Alger
Phymatolithon calcareum buttgreinet mergel DD Alger
Protomonostroma undulatum bølget grønnhinne DD Alger
Rhodothamniella floridula NT D1 M PåH Fo Kjent Antatt Kjent Alger
Sphaeroplea annulina rødsporetråd CR B1a(i)c(iii)+2a(i)c(iii) M L MF An PåH Fo Kl Antatt Alger
Sphaerotrichia divaricata gaffeltrevl DD M Alger
Spirogyra reflexa DD L PåH Fo Kjent Alger
Spirogyra schmidtii DD L PåH Fo Kjent Alger
Stigonema mesentericum DD Alger
Stigonema mirabile DD Alger
Tolypella canadensis kanadaglattkrans polarglattkrans NT B1a(i)+2a(i); D1 L PåH Fo Kl Kjent Kjent Kjent Alger
Tolypella nidifica sjøglattkrans EN B1a(i,ii)c(i)+2a(i,ii)c(i); C1+2a(i,ii) M PåH Fo Kjent Kjent Alger
Tolypella normaniana nordlandsglattkrans EN B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) M PåH Kjent Alger
Wittrockiella paradoxa DD Alger
Zygogonium norvegicum DD L Fo Kjent Alger