Søk Rødliste Med rammer

Tineidae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

12

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Elatobia fuliginosella furubarkmøll NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Infurcitinea argentimaculella mellavmøll NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Karsholtia marianii hasselgrenmøll VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Monopis monachella trapesreirmøll NT D2 S Ukj Kjent Sommerfugler
Nemapogon fungivorella eikemuslingmøll EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Nemapogon nigralbella svartflekket kjukemøll VU B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Niditinea truncicolella stokkmaurmøll NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Scardia boletella knuskkjukemøll EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Stenoptinea cyaneimarmorella plommelavmøll EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Tinea bothniella uglereirmøll DD PåH Kjent Sommerfugler
Triaxomera parasitella brunflekket kjukemøll EN B1a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Trichophaga scandinaviella gulpebollemøll NT B2a((i))b(iii) S Ukj Kjent Kjent Kjent Sommerfugler