Søk Rødliste Med rammer

Stigmella

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

13

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Stigmella auromarginella VU B1a(ii)b(ii,iii)+2a(ii)b(ii,iii) Å PåH Kjent Sommerfugler
Stigmella basiguttella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Stigmella benanderella CR B1a(i)b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Stigmella catharticella VU D2 Å PåH Kjent Sommerfugler
Stigmella centifoliella VU D2 B PåH Kjent Sommerfugler
Stigmella continuella NT D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Stigmella hybnerella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Stigmella lemniscella CR B1a(i)b(iii) S SA PåH Kjent Sommerfugler
Stigmella perpygmaeella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Ky PåH Kjent Sommerfugler
Stigmella pretiosa NT B1b(iii)+2b(iii) K PåH Kjent Sommerfugler
Stigmella sakhalinella VU D2 S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Stigmella trimaculella NT B1b(iii)+2b(iii) PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Stigmella ulmivora EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S SA PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler