Søk Rødliste Med rammer

Phyllodocida

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

8

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Alitta succinea DD M Kjent Leddormer
Eteone suecica DD M Leddormer
Eulalia microoculata DD M PåH Kjent Kjent Leddormer
Glycera oxycephala DD M PåH Kjent Leddormer
Glycera tesselata DD M PåH Kjent Leddormer
Neanthes irrorata DD M PåH Kjent Leddormer
Nereiphylla paretti DD M Leddormer
Pterocirrus nidarosiensis NT B2a(ii)b(iii) M PåH Kjent Kjent Leddormer