Søk Rødliste Med rammer

Pauropoda

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

8

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Allopauropus danicus NT B1a(ii) S PåH Kjent Mangeføttinger
Amphipauropus rhenanus NT B2a(ii) F Ky PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Mangeføttinger
Decapauropus helveticus DD PåH Kjent Mangeføttinger
Decapauropus multiplex DD PåH Kjent Kjent Mangeføttinger
Decapauropus tenellus NT B1a(ii) S PåH Kjent Antatt Kjent Mangeføttinger
Decapauropus verticillatus DD PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Mangeføttinger
Pauropus lanceolatus DD PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Kjent Mangeføttinger
Scleropauropus lyrifer VU D2 S PåH Kjent Mangeføttinger