Søk Rødliste Med rammer

Lepiota

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

9

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Lepiota boudieri rustbrun parasollsopp VU C2a(i) Fl S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota cortinarius slørparasollsopp VU D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota echinella skrubbparasollsopp VU D1 K PåH Kjent Sopp
Lepiota fuscovinacea vinrød parasollsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Lepiota grangei grønn parasollsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota jacobii langes parasollsopp langeparasollsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota oreadiformis blek parasollsopp VU C1+2a(i) B K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota pseudolilacea skjevringet parasollsopp skjevringparasollsopp VU C2a(i) Fl A PåH Kjent Kjent Sopp
Lepiota subalba kremparasollsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp