Søk Rødliste Med rammer

Gracillariidae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

18

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Callisto insperatella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Caloptilia cuculipennella NT B2b(iii)c(iv) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Caloptilia robustella VU B1a((i))b(iv)+2a((i))b(iv) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Calybites phasianipennella NT B2a((i))b(ii) K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Gracillaria loriolella VU D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Parectopa ononidis EN B2a(i)b(iii) Å Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Parornix finitimella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Parornix torquillella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter hostis NT B1b(iii)+2b(iii) Å Fo Kjent Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter insignitella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Å PåH Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter nigrescentella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Å Fo Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter oxyacanthae EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter populifoliella EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter quinqueguttella VU B2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter spinicolella VU B1a((i))b(ii,iii)+2a((i))b(ii,iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter stettinensis NT D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter trifasciella NT D2 Å PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Phyllonorycter tristrigella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler