Søk Rødliste Med rammer

Gelechiidae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

47

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Anacampsis temerella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky Na PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Athrips tetrapunctella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F Ky PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Brachmia blandella CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Brachmia dimidiella CR B1a(i)b(iii) B Fo Kjent Sommerfugler
Bryotropha affinis NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bryotropha desertella NT B2a((i))b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bryotropha plantariella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) V PåH Kjent Sommerfugler
Bryotropha purpurella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Bryotropha umbrosella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Caryocolum blandella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Caryocolum blandelloides NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Caryocolum marmorea EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Caryocolum petrophila CR B1a(i)b(iii) B An Kjent Sommerfugler
Caryocolum tischeriella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Caryocolum viscariella CR B1a(i)b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Chionodes ignorantella NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Cosmardia moritzella CR B1a(i)b(iii) B K An Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Eulamprotes atrella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Gelechia cuneatella VU B2a((i))b(iii) Fl S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Gelechia hippophaella EN B2a(i)b(iii) Fl S K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Gnorimoschema herbichii CR B1a(i)b(iii)c(iii) Ky Na MF Kjent Sommerfugler
Gnorimoschema nordlandicolella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Gnorimoschema streliciella CR B1a(i)b(iii)c(iii) Fl B Na PåH Kjent Sommerfugler
Gnorimoschema valesiella EN B1a(i)b(iii)c(iii)+2a(i)b(iii)c(iii) A Na PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Helcystogramma lutatella EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) Å K PåH Kjent Sommerfugler
Klimeschiopsis kiningerella VU B2a((i))b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Metzneria neuropterella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Monochroa arundinetella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) V PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Monochroa elongella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Monochroa ferrea CR B1b(iii)c(iii) Fl B PåH Kjent Sommerfugler
Monochroa hornigi VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Å K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Monochroa lucidella NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Monochroa sepicolella EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) B K PåH Kjent Sommerfugler
Monochroa suffusella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) V PåH Kjent Sommerfugler
Monochroa tetragonella EN B2a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Scrobipalpa acuminatella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Scrobipalpa reiprichi klippebåtmøll CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B An Kjent Sommerfugler
Scrobipalpa stangei EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F SA Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Scrobipalpopsis petasitis EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) A PåH Kjent Sommerfugler
Scrobipalpula diffluella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Scrobipalpula psilella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Sophronia chilonella CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Sophronia gelidella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) A PåH Kjent Sommerfugler
Sophronia sicariellus VU B1a((i))b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Syncopacma sangiella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B K PåH Kjent Sommerfugler
Teleiodes flavimaculella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Teleiodes saltuum VU D2 S PåH Kjent Sommerfugler