Søk Rødliste Med rammer

Entolomataceae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

81

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Clitopilus paxilloides mørk melsopp VU D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma aethiops VU C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma allochroum brunfiolett rødspore DD S K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma ameides grå duftrødskivesopp grå duftrødspore NT A2c+4c; C1+2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma anatinum anderødspore VU C1+2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma aprile aprilrødskivesopp aprilrødspore NT C2a(i) S FA SA PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma atrocoeruleum svart rødskivesopp svart rødspore midnattsblå rødspore NT A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma bloxamii praktrødskivesopp praktrødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma broesarpensis kråkerødspore DD K PåH Kjent Sopp
Entoloma caeruleopolitum glassblå rødskivesopp glassblå rødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma caeruleum DD K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma callichroum DD K Fo PåH Kjent Sopp
Entoloma callirhodon prydrødskivesopp mørktannet rødskivesopp prydrødspore mørktannet rødspore EN C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Entoloma carneogriseum kjøttfarget rødspore DD S K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma catalaunicum katalansk rødskivesopp katalansk rødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma chalybaeum svartblå rødskivesopp svartblå rødspore NT A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma chelone DD S PåH Kjent Sopp
Entoloma cocles enøyerødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma coeruleoflocculosum blåstrømperødspore VU C1+2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma corvinum ravnerødskivesopp ravnerødspore NT A2c+4c S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma cruentatum himmelblå rødskivesopp himmelblå rødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma cuspidiferum reddikrødskivesopp reddikrødspore DD K Fo PåH Kjent Sopp
Entoloma cyanulum storsporet rødskivesopp storsporet rødspore DD K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma depluens DD S Kjent Kjent Sopp
Entoloma dichroum ametystrødskivesopp ametystrødspore VU C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma dysthaloides brun trevlerødspore DD S Kjent Sopp
Entoloma euchroum indigorødskivesopp indigorødspore NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma excentricum karstrødskivesopp karstrødspore VU C1+2a(i) B K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma fridolfingense kalkrødspore EN C2a(i) B K PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma fuscomarginatum myrrødskivesopp heirødskivesopp myrrødspore heirødspore DD K PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma fuscotomentosum askegrå rødspore NT A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma glaucobasis blåstrømperødspore DD K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma griseocyaneum lillagrå rødskivesopp lillagrå rødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma huijsmanii VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma incanum grønn rødskivesopp grønn rødspore NT A2c+4c; C1+2a(i) B S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma inutile DD K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma jubatum semsket rødskivesopp semsket rødspore NT A2c+4c S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma kervernii fagerrødskivesopp fagerrødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma kristiansenii roys rødspore royrødspore Roys rødspore VU D1 V PåH Kjent Sopp
Entoloma lampropus mørkblå rødskivesopp mørkblå rødspore mørkeblå rødspore DD K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma melanochroum svart rødskivesopp svart rødspore midnattsblå rødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma mougeotii fiolett rødskivesopp fiolett rødspore NT A2c+4c B S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma myrmecophilum tverødspore krattrødspore DD K Kjent Sopp
Entoloma nausiosme stankrødskivesopp stankrødspore DD F PåH Kjent Sopp
Entoloma neglectum falsk navlerødskivesopp kremrødspore falsk navlerødspore DD B K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma niphoides snøhvit rødskivesopp snøhvit rødspore DD K Kjent Sopp
Entoloma ochromicaceum beige rødspore DD K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma olivaceotinctum øivinds rødspore øivindrødspore øyvindrødspore Øyvinds rødspore DD K Fo PåH Kjent Sopp
Entoloma phaeocyathus sandrødskivesopp sandrødspore EN C2a(i) Ky B PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma plebejum DD F PåH Kjent Sopp
Entoloma politoflavipes øivinds rødspore øivindrødspore øyvindrødspore Øyvinds rødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma porphyrophaeum lillabrun rødskivesopp lillabrun rødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma pratulense slåtterødskivesopp slåtterødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma prunuloides melrødskivesopp melrødspore VU A2c+4c S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma pseudocoelestinum blåstilket rødskivesopp blåstilket rødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma pseudoparasiticum snylterødskivesopp snylterødspore VU D1 S PåH Kjent Sopp
Entoloma pseudoturci DD S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma queletii fagerrødskivesopp fagerrødspore NT C1+2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma querquedula asurrødskivesopp asurrødspore NT D1 S K PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma rhombisporum rombesporet rødskivesopp rombesporet rødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma roseum rosa rødskivesopp rosa rødspore EN C2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma rugosum dunrødskivesopp dunrødspore DD K Fo PåH Kjent Sopp
Entoloma sacchariolens fruktrødskivesopp fruktrødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma scabiosum skrubbrødskivesopp skrubbrødspore NT D1 S PåH Kjent Sopp
Entoloma scabropellis lillagrå rødskivesopp lillagrå rødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma sinuatum giftig rødskivesopp giftrødspore NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma sodale stølsrødspore VU C1+2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma sphagneti torvrødskivesopp torvrødspore DD S K Kjent Sopp
Entoloma strigosissimum bustrødskivesopp bustrødspore NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma testaceum gulbrun rødskivesopp gulbrun rødspore jonsokrødspore DD S Kjent Kjent Sopp
Entoloma tibiicystidiatum DD K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma tjallingiorum skjellet rødskivesopp Skjellrødspore skjellrødspore NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma triste DD K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma turci tyrkerrødskivesopp tyrkerrødspore NT A2c+4c B S A K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma undulatosporum bølgesporet rødskivesopp bølgesporet rødspore VU A2c+4c; C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Entoloma velenovskyi flaskerødspore VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma versatile oliven rødskivesopp olivenrødspore NT D1 S K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Entoloma viaregale dovrerødskivesopp dovrerødspore EN C2a(i) K Fo PåH Kjent Sopp
Entoloma weholtii øivinds rødspore øivindrødspore øyvindrødspore Øyvinds rødspore EN C2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Rhodocybe popinalis beltevæpnerhatt VU C2a(i) F Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Rhodocybe stangliana slirevæpnerhatt EN D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp