Søk Rødliste Med rammer

Ectoedemia

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

7

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Ectoedemia agrimoniae VU D2 K PåH Kjent Sommerfugler
Ectoedemia albibimaculella NT B1b(iii)+2b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Ectoedemia amani EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S SA PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Ectoedemia arcuatella EN B2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Ectoedemia atricollis CR B1a(i)b(iii) Å PåH Kjent Sommerfugler
Ectoedemia liebwerdella VU D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Ectoedemia rubivora NT B1b(iii)+2b(iii) S K PåH Kjent Kjent Sommerfugler