Søk Rødliste Med rammer

Depressariidae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

13

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Agonopterix alstromeriana VU B1a(ii)b(ii)+2a(ii)b(ii) F PåH Kjent Sommerfugler
Agonopterix astrantiae EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Agonopterix hypericella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Agonopterix pallorella blek knoppurtflatmøll EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Agonopterix quadripunctata hjorterotflatmøll CR B1a(i)b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Agonopterix selini EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Agonopterix subpropinquella brun knoppurtflatmøll EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Depressaria artemisiae EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Depressaria daucella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Depressaria depressana EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Depressaria silesiaca VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å Fo Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Hypercallia citrinalis VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Luquetia lobella EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) Å PåH Kjent Sommerfugler