Søk Rødliste Med rammer

Clavulinopsis

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

2

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Clavulinopsis cinereoides grå småfingersopp NT A2c+4c; C1+2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Clavulinopsis fusiformis knippesmåfingersopp VU A2c+4c K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp