Søk Rødliste Med rammer

Clavaria

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

12

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Clavaria amoenoides vridd køllesopp VU A2c+4c S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Clavaria asperulospora sotkølle søtkøllesopp sotkøllesopp EN C2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Clavaria flavipes halmgul køllesopp VU A2c+4c S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Clavaria fumosa røykkøllesopp NT A2c+4c S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Clavaria greletii plommekølle plommekøllesopp VU C1+2a(i) K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Clavaria guilleminii dvergkølle dvergkøllesopp DD K Fo PåH Kjent Sopp
Clavaria incarnata kjøttkølle kjøttkøllesopp EN C2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Clavaria pullei brun køllesopp EN C2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Clavaria purpurea gråfiolett køllesopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Clavaria rosea rosa køllesopp rosakøllesopp VU C1+2a(i) K Ko Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Clavaria tenuipes isabellakølle isabellakøllesopp NT C2a(i) S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Clavaria zollingeri fiolett greinkøllesopp VU A2c+4c S K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp