Søk Rødliste Med rammer

Bucculatrix

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

4

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Bucculatrix albedinella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bucculatrix bechsteinella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bucculatrix maritima EN B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bucculatrix ratisbonensis VU B1a((i))b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler